KONTAKT

Sídlo:

Nezisková orgnizácia VIATICUS
Prokopova 1096/15
851 01 Bratislava

IČO: 50307843

Právna forma: Nezisková organizácia – výpis z registra

email: info@viaticus.sk

Skôr ako zomriem, chcem byť sám sebou.
New Orleans, Louisiana