5 000 STIEN

Celosvetový charakter projektu formou prístupnej inštalácie vo verejnom priestore pozýva okoloidúcich aby sa zamysleli nad svojou smrteľnosťou.

78 KRAJÍN

Všetky obývané svetadiely, viac ako tretina krajín, mnoho miest a rôzne počty Inštalácii.

36 JAZYKOV

Porozumieť myšlienke sa dá v každom jazyku.

Projekt „Before I Die“ vznikol z iniciatívy Candy Chang v New Orleans v Amerike v roku 2011. Vychádza z úvahy Michela de Montaigne „to philosophize is to learn to die“. Na čiernu stenu, umiestnenú na frekventovanom mieste, môžu kriedou okoloidúci ľudia rôzneho veku, pohlavia či vierovyznania, vyjadriť svoje želania, čo by chceli v živote dosiahnuť. K projektu Candy Chang priviedla osobná skúsenosť so smrťou blízkej osoby, smútok a hľadanie ako ďalej. Pri čítaní prianí napísaných na stene si uvedomila, že nie je sama, kto má obavy a hľadá zmysel života. Stena sa stala úprimným vyjadrením zmesi pocitov – bolesti, radosti, neistôt, vďačnosti, strachu či obáv prítomných v každodennom prežívaní všetkých ľudí. Stena spojila ľudí, ktorých pred tým nič nespájalo. Niektorí darovali kriedu, iní pomáhali utierať tabuľu, keď bola plne zapísaná.

Po tejto prvej inštalácii steny oslovili iniciátorku rôzni ľudia, ktorí mali záujem o umiestnenie takejto „Skôr ako zomriem“ steny v mestách. Vďaka nadšencom existuje na celom svete okolo 4 000 týchto stien v 75 – tich krajinách a v 36 – tich jazykoch. Steny odkrývajú vnútorné prežívanie, hodnoty, radosti a starosti ľudí v dnešnej náročnej a neistej spoločnosti. Takéto zamyslenie často umožňuje ľuďom zistiť, či to, čo sa deje v ich živote, je naozaj to, čo by si skutočne priali. Napísané priania väčšinou nie sú materiálneho charakteru, odráža sa v nich naozajstná ľudská stránka života. Hlboké zamyslenie sa nad svojim prianím, väčšinou odráža ľudskosť a prajnosť, a ukazuje že dobro v ľuďoch je a je hlboko zakorenené.

Viac o tejto téme na beforeidieproject.com

Skôr ako zomriem, chcem mať rada seba, aby som mohla mať rada ostatných.

Storrs, Connecticut