VIATICUS

Nezisková organizácia VIATICUS vznikla v roku 2016. Venuje sa spoločensky ignorovaným témam – zomieraniu a smrti. Viac informácii o našej činnosti nájdete na www.viaticus.sk. Za tri roky našej činnosti sa nám podarilo získať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti, a presvedčiť tak, že nám ide o naozajstné riešenia a zmenu v problematike starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich. Portál www.zomieranie.sk , napriek dramatickému názvu, prekročil 7 000 návštev.

Projekt „Before I die..“, ktorý chce Nezisková organizácia VIATICUS iniciatívne podporovať, je jednou z možných foriem oslovenia širokej verejnosti. Zastavenie sa a zamyslenie nad skutočnými hodnotami života, môže byť súčasne jedna z ciest ako prispieť k odtabuizovaniu problematiky zomierania a smrti, a znova sa naučiť prijať smrť ako súčasť života.

Skôr ako zomriem, chcem sa naučiť odpúšťať.

Portsmouth, New Hampshire

PODPOROVATELIA

Tu budú logá podporovateľov: